Strah od nepoznatog

Na početku bijaše Riječ. Adam je imenovao životinje, jer životinje su morale imati imena, inače nisu potpune. Stvari su se morale imenovati, jer nepoznato je pojam kojeg se čovjek boji. Jedan od načina na koji svijest funkcionira je da prepoznaje materijalno, imenuje ga i pretvara u poznato. Tijekom povijesti, strah od nepoznatog se iskazao na …